Chương trình đầu tư visa EB-5 là gì?

By | 02/03/2015

Visa EB-5 là một cách để bạn có được thẻ xanh thường trú thông qua các chương trình đầu tư. Chương trình đầu tư visa EB-5 cho phép người nước ngoài thực hiện đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ để có được thẻ xanh trở thành thường trú nhân hợp pháp, và cuối cùng là trở thành công dân của Mỹ. Việc đầu tư có thể giúp bạn có được một thẻ xanh để sinh sống lâu dài và làm việc tại Mỹ với vợ và các con ( Con chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi). Các chương trình visa EB-5 được quản lí bởi sở Công dân và di trú Mỹ (USCIS). Chương trình này được thông qua bởi Quốc hội vào năm 1990 để tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển.

Bạn có thể xem thêm : Lịch sử của chương trình EB-5 để có cái nhìn tổng quan hơn về chương trình này.

dinh-cu-my-visa-eb5

Các yêu cầu của visa EB-5

Để đáp ứng yêu cầu visa đầu tư EB-5, các nhà đầu tư nước ngoài phải bỏ vốn đầu tư vào một công ty kinh doanh của Mỹ. Số tiền đầu tư từ 500.000$ đến 1.000.000$, tùy thuộc vào dự án đầu tư. Nếu bạn đầu tư vào một khu vực tạo việc làm làm mục tiêu (TEA) thì số tiền đầu tư 500.000$, nếu bạn đầu tư ở nơi khác yêu cầu tối thiểu là 1.000.000$. Và dự án đầu tư này phải dẫn đến việc tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho lao động Mỹ trong ít nhất 2 năm.

Mỗi năm có bao nhiêu Visa EB-5 được cấp?

USCIS dành 10.000 visa định cư mỹ cho các nhà đầu tư EB-5 mỗi năm. Có sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng người tham gia chương trình EB-5 trong năm 2011, với hơn 3.000 nhà đầu tư đăng kí chương trình. Khoảng 3.500 visa EB-5 đã được cấp trong năm tài chính 2011 đánh dấu sự gia tăng 80% so với năm 2010.

bieu-do-tang-truong-visa-eb5

Sự tăng trưởng này có thể là do các nhà đầu tư có niềm tin hơn vào sự minh bạch của USCIS, sự hiệu quả trong quá trình đầu tư, và sự tăng trưởng về số lượng các trung tâm khu vực trên khắp nước Mỹ.

NĂM TÀI CHÍNH ỨNG VIÊN EB-5
2005 332
2006 486
2007 776
2008 1.257
2009 1.028
2010 1.955
2011 3805
2012 2.771
Tổng số 12.410

Thống kê từ dữ liệu trên đơn I-526 vào ngày 23/04/2012 phát hành bởi phòng hiệu suất và chất lượng của USCIS

Trung tâm khu vực

Xin đầu tư visa EB-5 có hai sự lựa chọn chính. Một là đầu tư trực tiếp, hai là đầu tư thông qua một Trung tâm Khu vực EB-5. Các nhà đầu tư trực tiếp tự tìm hiểu dự án đầu tư và phải quản lý, giám sát trực tiếp dự án của mình. Đầu tư trực tiếp là tốt nhất cho những ai muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn về số vốn đầu tư của họ.

Nếu bạn chọn đầu tư vào một Trung tâm Khu vực EB-5 thì với lựa chọn này sẽ là tốt nhất cho những ai có mục tiêu cuối cùng là định cư ở Mỹ hơn là có được lợi nhuận tối đa từ khoản tiền đầu tư của mình. Trung tâm khu vực nhận ủy quyền từ USCIS để quản lý các dự án đầu tư EB-5. Trung tâm khu vực có trách nhiệm tuân thủ đúng theo những quy định của USCIS về chương trình EB-5. Việc này giúp các nhà đầu tư bớt lo lắng hơn vì họ không phải chịu trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu của chương trình. Kết quả là, đầu tư thông qua các trung tâm khu vực phù hợp với những người muốn có một cách tiếp cận gián tiếp, ở đó họ không chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý đầu tư của mình. Khoảng 90% các ứng viên EB-5 đều đầu tư thông qua một trung tâm khu vực.

Yêu cầu tạo việc làm

Theo USCIS, việc đầu tư EB-5 phải duy trì hoặc tạo ra tối thiểu là 10 việc làm toàn thời gian cho công nhân ở Mỹ. Điều này phải được tạo ra và duy trì kể từ khi nhà đầu tư được cấp thẻ xanh có điều kiện trong 2 năm. Việc tạo ra việc làm trong dự án EB-5 được xác định từ các nguồn trực tiếp, gián tiếp hoặc sẽ phát sinh.

Quy trình xin visa Eb-5

Xin visa EB-5 phải làm theo ba bước chung để có thể được định cư tại Mỹ:

  1. Nộp đơn I-526 cho USCIS để báo cáo với họ rằng mình đã đầu tư theo diện EB-5 vào một dự án:
    1. Kinh doanh cá thể mà nó sẽ tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho lao động Mỹ.
    2. Tại một trung tâm khu vực do USCIS chỉ định,  nơi mà các nhà đầu tư có thể tạo ra 10 việc làm trực tiếp, gián tiếp hoặc sẽ phát sinh.
  2. Khi I-526 được chấp nhận, các nhà đầu tư nộp hồ sơ xin thường trú thông qua việc nộp đơn I-485 (đơn xin điều chỉnh tình trạng) hoặc đơn DS-260 (đơn xin visa định cư). Đây là đơn sẽ giúp các nhà đầu tư và người phụ thuộc của mình sở hữu được thẻ xanh có điều kiện (được ở lại Mỹ trong 2 năm).
  3. Cuối cùng, các nhà đầu tư phải chứng minh rằng tất cả yêu cầu về chương trình visa EB-5 đã được đáp ứng vào cuối thời gian cư trú của thẻ xanh có điều kiện bằng cách nộp đơn I-829 để loại bỏ điều kiện cư trú. Các nhà đầu tư, vợ hoặc chồng, con chưa lập gia đình của họ ở độ tuổi dưới 21 sẽ trở thành thường trú nhân hợp pháp và nhận được thẻ xanh có thời hạn 10 năm ( sau 5 năm cư trú bạn đã có thể nộp đơn thỉnh nguyện để trở thành công dân Mỹ).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *