Khu vực Tạo việc làm làm Mục tiêu

By | 14/02/2015

Bắt đầu một dự án đầu tư visa định cư Mỹ EB-5 có chỉ định tại “khu vực tạo việc làm làm mục tiêu” (TEA) có thể là vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư EB-5. Với diện này, các yêu cầu về số tiền đầu tư EB-5 sẽ được giảm từ  $1,000,000 xuống $500,000 đô la. Để được chỉ định như một TEA, các dự án đầu tư EB-5 phải nằm trong khu vực nông thôn hoặc ở một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. “Khu vực tạo việc làm làm mục tiêu” được yêu cầu trong mẫu đơn kiến nghị I-526 của các nhà đầu tư EB-5 . Nếu bạn đầu tư vào một trung tâm khu vực, họ sẽ cho bạn biết các dự án của họ có được đặt trong một TEA hay không.

Một khu vực nông thôn là gì?

Có một tập hợp các tiêu chí cụ thể về địa điểm để có thể nhìn nhận đó có phải là một khu vực nông thôn thuộc TEA hay không? Các khu vực nông thôn phải không nằm trong khu vực thống kê đô thị được chỉ định bởi Văn phòng Quản Lý và Ngân sách Hoa Kỳ. Một khu vực nông thôn cũng phải không thuộc vào vùng ngoại ô của thị trấn hay thành phố có dân số 20.000 dân trở lên được xác định thông qua các cuộc tổng điều tra dân số. Nếu vị trí của dự án là một khu vực nông thôn tại thời điểm đầu tư EB-5, thì nhà đầu tư có thể hưởng những chính  sách được chỉ định của TEA.

Một khu vực thất nghiệp cao là gì?

Một dự án đầu tư EB-5 được nhận định thuộc khu vực thất nghiệp cao khi và chỉ khi nơi đó có tỉ lệ thất nghiệp từ 150% trở lên so với tỉ lệ thất nghiệp trung bình của Mỹ. Khu vực thất nghiệp cao cũng phải ở trong một quận hoặc ở nơi được thống kê có dân số đô thị từ 20.000 dân hoặc hơn. Một dự án EB-5 có thể hưởng những chính sách được chỉ định của TEA nếu địa điểm chính của dự án nằm trong một khu vực thất nghiệp cao tại thời điểm đầu tư EB-5 được thực hiện.

Làm thế nào để có được chính sách của TEA

Chính sách “khu vực tạo việc làm làm mục tiêu” được xem như là một phần của mẫu đơn I-526 . Các đương đơn xin visa EB-5 phải cung cấp đầy đủ bằng chứng rằng dự án của họ nằm trong một khu vực nông thôn hoặc khu vực thất nghiệp cao bằng cách gửi thư chỉ định TEA  lên cho USCIS. Có một số hình thức có thể chứng  minh rằng đầu tư EB-5 của bạn sẽ được thực hiện trong một TEA. Một số lời khuyên cho việc tập hợp đủ các bằng chứng cho chỉ định TEA bao gồm:

  • Liên lạc với Phòng Quản lí Thất nghiệp theo Khu vực của Địa phương (LAUS) thuộc Cục Thống Kê Lao Động để có được các thông tin đã được xác nhận.
  • Có thư xác nhận từ cơ quan chính phủ của tiểu bang để cung cấp bằng chứng về khu vực nông thôn hoặc khu vực thất nghiệp cao
  • Cung cấp tài liệu thống kê khác.

Các tiểu bang được chỉ định

Một số tiểu bang cung cấp các danh sách xác nhận của “khu vực tạo việc làm làm mục tiêu” đã được xác định (được liệt kê dưới đây),  xác nhận vẫn phải được cấp trên cơ sở cá nhân.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...