Những bệnh bị cấm nhập cảnh vào Mỹ

By | 08/07/2015

Người mang một trong các bệnh sau sẽ bị cấm nhập cảnh Mỹ:

a. Chancroid (Hạ cam).

b. Gonorrhea (Bệnh lậu).

c. Granuloma inguinale. (Bệnh hoa liễu).

d. Leprosy, infectious (Bệnh hủi lây nhiễm).

e. Lymphogranuloma venereum. (Bệnh hột xoài)

f. Syphilis, infectious stage (Bệnh giang mai, thời kỳ truyền nhiễm).

g. Tuberculosis (Lao phổi).

h. Một số Bệnh truyền nhiễm khác như:

+ Cholera (Dịch tả)

+ Diphtheria (Các bệnh dính tới phong đòn gánh, ho gà, bạch hầu)

+ Plague (Dịch hạch)

+ Smallpox (Đậu mùa)

+ Yellow fever (Sốt vàng da)

+ Viral hemorrhagic fevers (Sốt xuất huyết)

+ Severe acute respiratory – SARS (Hô hấp cấp tính)

+ Flu that can cause a pandemic (Cảm có thể gây thành dịch)

Lưu ý:

1. Ngày 4/1/2010 bệnh Human immunodeficiency virus (HIV) infection (HIV hay còn gọi là AIDS) không còn nằm trong danh sách các bệnh bị cấm nhập cảnh.

2. Bệnh viêm gan B hay C không nằm trong những định nghĩa của những bệnh truyền nhiễm bị cấm định cư ở Mỹ.

3. Trong trường hợp đương đơn mắc bệnh thì LSQ sẽ yêu cầu đương đơn chữa hết bệnh, khi đó mới được cấp visa (Thời gian điều trị bệnh tuỳ vào bệnh viện nơi đương đơn điều trị).

Ví dụ:

Nếu kết quả xét nghiệm đàm của bạn bị nhiễm vi khuẩn lao thì bạn được chữa trị trong thời gian 6 tháng, sau khi ngưng thưốc bạn sẽ chờ thêm 2 tháng để có kết quả điều trị sau cùng, đây là trường hợp không bị kháng thưốc.

Trong trường hợp bị kháng thưốc thì thời gian điều trị sẽ từ 9 tháng đến 12 tháng hoặc kéo dài đến 24 tháng tùy theo từng trường hợp.

Các ứng viên tham gia chương trình định cư Mỹ diện lao động EB-3 nên lưu ý phòng chống các bệnh này.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...