Những yêu cầu về Visa EB-5

By | 14/02/2015

Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể của sở Công dân và định cư Hoa Kỳ (USCIS) để nhận thường trú nhân của mình thông qua các chương trình visa EB-5. Nhìn chung, các nhà đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu về số vốn đầu tư, yêu cầu giải quyết việc làm, và đảm bảo rằng các doanh nghiệp tiếp nhận đầu tư đủ điều kiện cho chương trình EB-5. Với visa EB-5, vợ hoặc chồng và con cái của họ dưới 21 tuổi sẽ được nhận thẻ xanh định cư tại Mỹ vĩnh viễn một khi tất cả các yêu cầu đầu tư đã được đáp ứng và nhận được sự chấp thuận của USCIS.

Yêu cầu bắt buộc về số tiền đầu tư EB-5

EB-5 thường được yêu cầu đầu tư một lượng vốn từ $500,000 đến $1,000,000 vào một doanh nghiệp thương mại của Mỹ. Vốn đầu tư EB-5 có thể ở các dạng hình thức khác nhau như tiền mặt, hàng tồn kho, thiết bị, nợ có bảo đảm, tài sản hữu hình, hoặc các khoản tương đương tiền mặt và được định giá dựa trên đồng đô la Mỹ theo giá trị hợp lý của thị trường.

Các mức vốn tối thiểu cần thiết cho chương trình visa EB-5 có thể được giảm từ 1.000.000 $ xuống $ 500,000 nếu đầu tư được thực hiện vào một công ty thương mại nằm trong “khu vực tạo việc làm làm mục tiêu” (TEA). Các dự án đầu tư EB-5 hoặc là phải ở trong một vùng nông thôn hoặc trong một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hội đủ điều kiện do TEA quyết định.

Khu vực thất nghiệp cao là vị trí địa lý có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% so với tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc tại thời điểm đầu tư EB-5. Khu vực nông thôn là khu vực địa lý không thuộc vào vùng ngoại ô của thị trấn hay thành phố có dân số 20.000 dân trở lên được xác định thông qua các cuộc tổng điều tra dân số. Khu vực nông thôn cũng có thể là khu vực địa lý nằm bên ngoài sự thống kê đô thị của Cục Quản lý Hành chính và Ngân sách Hoa Kỳ đã qui định.

Yêu cầu tạo việc làm bắt buộc của EB-5

USCIS yêu cầu nhà đầu tư EB-5 phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động Mỹ. Những công việc này phải được tạo ra trong thời hạn hai năm sau khi chủ đầu tư đã nhận được thẻ xanh thường trú có điều kiện của họ. Trong một số trường hợp, chủ đầu tư phải có khả năng chứng minh rằng đầu tư của họ đã dẫn đến việc tạo ra công ăn việc làm trực tiếp cho nhân viên làm việc trong các tổ chức thương mại mà nhà đầu tư đã góp vốn. Tuy nhiên nếu đầu tư vào một trung tâm khu vực thì các nhà đầu tư EB-5 chỉ cần phải chứng minh đã tạo ra 10 công việc gián tiếp hoặc phát sinh công việc. Việc làm gián tiếp là những công việc được tạo ra trong các doanh nghiệp khác chuyên cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho các dự án đầu tư EB-5. Công việc phát sinh là những công việc được tạo ra trong cộng đồng lớn hơn do thu nhập, chi tiêu của các lao động trong dự án EB-5.

Các doanh nghiệp EB-5

Các doanh nghiệp thương mại mà người nộp đơn xin visa EB-5 có thể đầu tư. Nói chung, các ứng viên có thể đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp thương mại mới hoặc trong một trung tâm khu vực. Những doanh nghiệp thương mại mới là các doanh nghiệp vì lợi nhuận hợp pháp mà có thể chọn lựa một trong nhiều cơ cấu doanh nghiệp khác nhau. Cơ cấu kinh doanh này bao gồm các tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, quỹ ủy thác kinh doanh, hoặc các cơ quan doanh nghiệp tư nhân hoặc thuộc sở hữu của nhà nước. Tất cả các doanh nghiệp thương mại mới phải được thiết lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp thương mại lâu đời cũng có thể hội đủ điều kiện nếu đầu tư EB-5 dẫn đến một sự gia tăng về giá trị tài sản hoặc lượng nhân viên từ 40% trở lên, nếu một doanh nghiệp được tái cơ cấu lại thành doanh nghiệp thương mại mới cũng có thể được chấp nhận. Ngoài các doanh nghiệp thương mại, nhà đầu tư cũng có thể đầu tư EB-5 vào một trung tâm khu vực. Các trung tâm khu vực là nơi quản lý các dự án đầu tư EB-5. Đầu tư vào đây có thể sẽ có lợi hơn đối với nhà đầu tư bởi vì nhà đầu tư sẽ không phải tự mình thiết lập các dự án EB-5.

Tóm tắt loại các yêu cầu về đầu tư định cư EB-5

  1. Đầu tư $1,000,000 hoặc $500,000 nếu đầu tư vào TEA.
  2. Việc đầu tư phải được thực hiện vào một tổ chức thương mại tạo ra lợi nhuận cho Mỹ.
  3. Việc đầu tư này buộc phải tạo ra 10 công việc toàn thời gian cho lao động Mỹ trong hai năm.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...