Category Archives: Thông tin về visa EB-5

Các quá trình của chương trình visa EB-5

Có bốn bước chung mà nhà đầu tư phải hoàn thành để trở thành thường trú nhân Mỹ thông qua chương trình visa EB-5. Sau khi các bước đã được hoàn thành, các nhà đầu tư EB-5, vợ hoặc chồng, con chưa lập gia đình của họ ở độ tuổi dưới 21 sẽ trở thành thường trú nhân Mỹ. Nhà đầu tư cũng sẽ có cơ hội trở thành công dân Mỹ sau 5 năm thường trú.